Hakkımızda

KORTEKS AKADEMİ

Türkiye’de sürdürülebilirlik ve sosyal fayda alanında eğitimler düzenleyen, projeler geliştiren ve uygulayan özel bir girişimdir. Alanında uzman, geniş bir danışman ve eğitmen ekibi ile birlikte kuruluşlara özel, profesyonel çözümler geliştirmektedir.

Korteks Akademi, Türkiye’de sürdürülebilirlik ve sosyal fayda alanında eğitimler düzenleyen, projeler geliştiren ve uygulayan özel bir girişimdir. Alanında uzman, geniş bir danışman ve eğitmen ekibi ile birlikte kuruluşlara özel, profesyonel çözümler geliştirmektedir.

Günümüzde şirket ve kurumlar; faaliyet alanlarında ürün ve hizmet üretmenin yanı sıra, sosyal fayda sağlayacağı konuları ve alanları belirleyip, topluma ve gezegene karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla projeler üretir.

Kurumsal sosyal sorumluluk; şirket ve kurumlara, aynı ürün ve hizmetleri gibi değer katar, bir kimlik kazandırır. Kurum içine yönelik farkındalık eğitimleri bu nedenle önem taşır. Nitelikli, farkındalığı yüksek, sorumluluk sahibi çalışanlar; kurumun marka değerine pozitif anlamda değer katmakta, aynı zamanda kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine katkı sunmaktadır.

Korteks Akademi olarak; sosyal fayda üretiminde kurumların en önemli paydaşı olan “çalışanlar”ı, kurumun bu alandaki çalışmalarına değer katacak şekilde güçlendiriyor; onların alandaki bilgisini ve donanımını pekiştiriyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk, çalışan gönüllülüğü programı, toplumsal cinsiyet eşitliği kapasite geliştirme programı, yeşil ekip oluşturma vb. alanlarda “süreç danışmanlığı” yapıyor; faaliyet alanı ve sektör özelinde, ulusal ve uluslararası gelişme ve uygulamaları takip ederek kuruma özel çözümler üretiyoruz.

Vizyonumuz

Korteks Akademi, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle çözüm ortaklarına değer katmayı amaçlayan bir kuruluştur. Korteks Akademi çalıştığı kurumlarla birlikte değer yaratarak kurum içinde ve toplumda dönüşüm yaratmayı amaçlar.

Misyonumuz

Sosyal fayda üretmek ve kuruluşları sürdürülebilir kılmak amacıyla eğitimler düzenler, çözüm ortaklığı geliştirir, izleme çalışmalarında bulunur. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin performansını artırır ve kurumla işbirliği kurarak yeni projeler üretir.

Değerlerimiz

  • Çok Boyutlu Sosyal Fayda
  • Etki Odaklılık
  • Sosyal Girişimcilik
  • Disiplinlerarası Çalışma
  • Hak Temelli Yaklaşım
  • Yaşam Boyu Öğrenme
  • Kapsayıcılık