Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık Danışmanlığı

Kurum içi çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık politikalarının geliştirilmesi, belge ve prosedürlerinin oluşturulması, farklı iş süreçlerinin çeşitlilik ve kapsayıcılık perspektifiyle geliştirilmesi ve kurum içinde farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi konusunda danışmanlık veriyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimci Materyalleri

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum içinde yaygınlaşmasını hedefleyen Aydem Eşit Hayat inisiyatifi ile gerçekleştirdiğimiz Eğitici Eğitimi sonrası, eğiticilerin çalışmalarında kullanmaları için bir eğitim kiti hazırladık.

Yaşayan Kütüphane

Cargill profesyonellerinin katılımıyla, çeşitliliğin kabulünü, çoğulculuğu, dayanışmayı, ayrımcılıkla birlikte mücadele etmeyi, insan haklarını koruma ve geliştirmeyi, hep birlikte barış içinde bir yaşam sürdürmeyi hedefleyen Yaşayan Kütüphane çalışması gerçekleştirdik.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri

Uluslararası Af Örgütü çalışanlarına, üyelerine ve gönüllülerine yönelik yüz yüze ve online toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

Mentorluk Çalışmaları

Legrand Grup Türkiye üst yönetimi ile, kurum çalışanlarına ve kuruma artı değer katmak; çalışanlar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla yürütülen Mentorluk Programı kapsamında workshoplar düzenledik.

Online eğitimde Gönüllülük, Sosyal Sorumluluk, Proje Yazma ve Ekip Çalışması, Hafıza, Arşivleme ve Raporlama konularını konuştuk.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gönüllüleri ile Sosyal Sorumluluk ve Proje Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirdik
Çalışmalarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Işığında Tasarlıyoruz

Sürdürülebilirlik ve sosyal fayda alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı kendimize referans alıyoruz.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki proje ve etkinliklerinizi sizlerle birlikte yürütüyor; projenin bütçe yönetimi, iletişimi, uygulanması, etki ölçümü ve raporlanması konularında çözüm üretiyoruz.

Çalışan Gönüllülüğü Süreç Danışmanlığı

Çalışan gönüllülerinizi motive edecek etkinlik ve projeler planlayarak çalışanlarınızın bağlılığını pekiştiriyoruz. Kurumunuzun stratejisine uygun gönüllülük uygulamaları ve işbirlikleri geliştiriyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapasite Geliştirme Programı

Kurum içerisinde her kademede toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının gelişmesi için sizlerle birlikte bir yol haritası oluşturuyor, iyi uygulamaların hayata geçmesini sağlıyoruz.

Kurumların Destek Projelerinde Kapasite Geliştirme

Öğrencilere burs ve mentorluk imkanı sağlanan destek projelerinizin kurum içerisindeki yürütücülerine süpervizyon sağlıyor, organizasyonel yükün azalmasına yönelik çözümler üretiyoruz

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekip Oluşturma

Kurumunuzun sürdürülebilir kalkınma vizyonuna uygun bir şekilde çevreye duyarlı ekip oluşturmanızda çözümler üretiyoruz. Çalışanların farkındalık kazanmasını sağlıyor, kurumun ürettiği ürün ve hizmetlerin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir olma kabiliyetini artırıyoruz.

Sosyal Fayda Üretiminde
İş Birliği

Her işbirliğimiz sonrasında, bizden eğitim talebinde bulunan gençlere ve yeni mezunlara ücretsiz bir eğitim düzenliyor, işbirliklerimizi eğitim bağışına dönüştürüyoruz. Gençlerin gelişimini destekleyerek kurumlarla ortaklaşa sosyal fayda üretiyoruz.

Eğitimlerimiz

Çok Boyutlu Sosyal FaydaEtki OdaklılıkSosyal GirişimcilikDisiplinlerarası ÇalışmaHak Temelli YaklaşımYaşam Boyu ÖğrenmeKapsayıcılık

Değerleri ışığında çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.