Eğitimlerimiz

Sürdürülebilirlik ve sosyal fayda alanında kurumların profesyonellerinin güçlenmesini sağlayacak eğitimler düzenliyoruz.

Birlikte yaşam kültürünü pekiştirici değerler üzerine konuşmak ve birlikte, barış içinde yaşamaya dair davranış geliştirmeyi amaçlıyoruz.
Sorumlu bir özel sektörün gelişimi için sürdürülebilirlik anlayışının kurumların çalışanları tarafından sahiplenilmesini hedefliyoruz.

Kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine uygun çalışma ortamı sağlanmasını amaçlıyoruz.
Kurum içerisinde eğitim ya da seminer düzenleyen ekiplerin eğitmenlik bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlıyor; eğitici ekipleri güçlendiriyoruz.

İş alanında ve toplumsal alanlarda sağlıklı bir yaşam kurulmasına destek olmak amacıyla psikolojik dayanıklılık eğitimleri düzenliyoruz.
Kurum içindeki mentorluk programı katılımcılarının becerilerini geliştirmeyi ve kuşaklararası diyaloğu kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz.

Kurum çalışanlarına çocuk haklarına ilişkin eğitim ve seminerler düzenliyor, çalışan çocuklarıyla atölyeler yapıyoruz.