Çözüm Ortaklıklarımız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Süreç Danışmanlığı

Kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki proje ve etkinliklerinizi sizlerle birlikte yürütüyor; projenin bütçe yönetimi, iletişimi, uygulanması, etki ölçümü ve raporlanması konularında çözüm üretiyoruz.

Çalışan Gönüllülüğü Süreç Danışmanlığı

Çalışan gönüllülerinizi motive edecek etkinlik ve projeler planlayarak çalışanlarınızın bağlılığını pekiştiriyoruz. Kurumunuzun stratejisine uygun gönüllülük uygulamaları ve işbirlikleri geliştiriyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kapasite Geliştirme

Kurum içerisinde her kademede toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının gelişmesi için sizlerle birlikte bir yol haritası oluşturuyor, iyi uygulamaların hayata geçmesini sağlıyoruz.

Kurumların Destek Projelerinde Kapasite Geliştirme

Öğrencilere burs ve mentorluk imkanı sağlanan destek projelerinizin kurum içerisindeki yürütücülerine süpervizyon sağlıyor, organizasyonel yükün azalmasına yönelik çözümler üretiyoruz.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekip Oluşturma

Kurumunuzun sürdürülebilir kalkınma vizyonuna uygun bir şekilde çevreye duyarlı ekip oluşturmanızda çözümler üretiyoruz. Çalışanların farkındalık kazanmasını sağlıyor, kurumun ürettiği ürün ve hizmetlerin çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir olma kabiliyetini artırıyoruz.

Sosyal Fayda Üretiminde İş Birliği

Her işbirliğimiz sonrasında, bizden eğitim talebinde bulunan gençlere ve yeni mezunlara ücretsiz bir eğitim düzenliyor, işbirliklerimizi eğitim bağışına dönüştürüyoruz. Gençlerin gelişimini destekleyerek kurumlarla ortaklaşa sosyal fayda üretiyoruz.